Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Đại Nam

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 B00, C14, D07, D66

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, C14, D07, D66