Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Trà Vinh

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20.5 B00, B08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
B00, B08