Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Trà Vinh

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 B00, B08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, B08