Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 18 A00, A16, B00, B03

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, B03