Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Y Dược TP HCM

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 24.1 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
B00