Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20.3 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20.3
Tổ hợp môn
B00