Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 23.15 A00, B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
A00, B00