Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Nguyễn Tất Thành

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07