Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90