Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Văn Lang

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 B00, C08, D07, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, C08, D07, D08