Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Vinh

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 14 A00, B00, D07

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, D07