Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Vinh

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 B00, C08, D08, D13

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, C08, D08, D13