Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Phan Châu Trinh

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A00, B00, B03, C02

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, C02