Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 21.5 B00, D07, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
B00, D07, D08