Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20 B00, D07, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
B00, D07, D08