Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 18.5 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
B00