Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Yersin Đà Lạt

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20 A01, B00, D01, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, B00, D01, D08