Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Yersin Đà Lạt

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A01, B00, D01, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, B00, D01, D08