Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kinh Bắc

Giới và phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340103 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01