Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15 A02, B00, B03, B08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, B08