Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 23.14 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
23.14
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08