Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Phương Đông

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 14 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08