Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15 B00

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00