Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15 A01, B00, C04, D01

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, B00, C04, D01