Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 17 B00

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
B00