Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 14 A16, B00, D08, D90

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A16, B00, D08, D90