Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16.85 A01, B00, B03, B08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16.85
Tổ hợp môn
A01, B00, B03, B08