Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16.15 A00, B00, D08

TO >=6.4;TTNV<=3

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16.15
Tổ hợp môn
A00, B00, D08
Ghi chú
TO >=6.4;TTNV<=3