Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 24.68 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
24.68
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90