Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15 A01, A02, B00

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, A02, B00