Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Văn Lang

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16 A00, A02, B00, B08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, B08