Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Văn Hiến

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15.05 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15.05
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08