Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Vinh

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 25 A01, A02, B00, B08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, A02, B00, B08