Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Vinh

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 18 A00, A01, A02, B08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B08