Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Vinh

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16 B00, B02, B04, B08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B02, B04, B08