Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 D07, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D07, D08