Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 18 B00, B08, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
B00, B08, D07