Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15 B00, B02, B03, B05

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, B02, B03, B05