Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Yersin Đà Lạt

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 17 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01