Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Tân Trào

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15 A00, A01, B00

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00