Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Bạc Liêu

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15 A00

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00