Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Bạc Liêu

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 18 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90