Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bạc Liêu

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15 A02, A16, B00, D90

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, A16, B00, D90