Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 A16

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A16