Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01