Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 22 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07