Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 22.75 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08