Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 18.55 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
18.55
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07