Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 17.5 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07