Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Vinh

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 21.5 B00, B02, B04, B08

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
B00, B02, B04, B08