Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Hà Tĩnh

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 16 A00

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00