Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 13.5 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07