Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15 A07, B00, D01

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A07, B00, D01