Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Yersin Đà Lạt

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01