Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 C08

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C08