Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 18 A01, D01, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D07