Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 18.5 A00, A06, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A06, B00, D07