Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 19.95 A00, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
19.95
Tổ hợp môn
A00, B00, D07