Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 22.05 A00, B00, D01, D07

Toán >=8 NV<=2

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
22.05
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8 NV<=2