Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 20.35 A00, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
20.35
Tổ hợp môn
A00, B00, D07