Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Trà Vinh

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 14 A00, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, D07