Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Nguyễn Tất Thành

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 15 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90