Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Vinh

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 19 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07