Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 A00, B00, C05, C08

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00, C05, C08