Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 15 A00

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00