Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 23.2 A01, D01, D07

<=NV3

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV3