Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 19 A00, A02, A09, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A02, A09, D01