Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 25.35 A00, A01

Toán >=8.6 NV<=2

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=2