Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 24.63 A00, A01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
24.63
Tổ hợp môn
A00, A01