Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01