Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Công nghệ Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 15 A00, A01, A03, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A03, D01