Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghệ Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 14 A00, A01, D01, D07, D90

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07, D90