Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 16 A00, A01, D01, D15

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D15