Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 15.5 A00, A01, D01, D07

Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV)

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Xét tuyển theo học bạ 18 (chưa tính điểm ưu tiên và KV)