Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 15.5 A00

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00